PAGRINDINIS

Mieli LPAGD nariai,

Norėčiau Jums padėkoti, kad manimi pasitikite ir  suteikėte teisę  atstovauti bei vadovauti Lietuvos privačių akušerių ginekologų draugijai.

Aš stengsiuosi pateisinti Jūsų lūkesčius kasmetinėje LPAGD konferencijoje, parinkdama mums visiems aktualias temas susijusias ne tik su akušerijos ginekologijos klausimais, bet ir su žmogaus tobulėjimu, įmonių valdymu, psichologija bei kitais privačiame sektoriuje dirbančiam gydytojui svarbiais klausimais.

Tikiu, kad būti geru akušeriu ginekologu  neužtenka tik diplomo  ir praktikos. Mūsų pacientai yra moterys, kurioms dažnai reikia patarimo, supratimo bei švelnumo. Mums reikia mokėti jas nuraminti, dėmesingai atrinkti žodžius bendraujat, todėl labai yra svarbu, kad moterys nebijotų pas mus ateiti, kai reikia pagalbos. Moterys yra visada pastabios, atkreipia dėmesį į mūsų, gydytojų, aprangą, veido mimiką bei gestus, todėl mums ypatingai reikia lavinti savo komunikacijos įgūdžius.

Kadangi mes dirbame privačiame sektoriuje, privalome būti pasiruošę  valstybinių institucijų patikrinimams ir turime puikiai išmanyti savo teises ir pareigas bei žinoti, kaip elgtis, jei mes abejojame valstybinių institucijų veiksmų teisėtumu, todėl Jums, mano gerbiamieji kolegos, kasmetinėse konferencijose stengsiuosi parinkti tokius pranešimus, jog būtume teisiškai pasikaustę.

Pabaigoje norėčiau palinkėti, kad būtume vieningi, vienas kitam neabejingi ir pagarbūs. Ne veltui  romėnų rašytojas Publijus Siras  jau I amžiuje prieš Kristų yra pasakęs: „Ten, kur vienybė, visada ir pergalė“.

LPAGD pirmininkė

Violeta Jonaitienė